the melting shop foundation
Op weg naar een nieuwe toekomst

plan van aanpak

 The Melting Shop Foundation is een stichting die nog niet volledig van de grond is. Hier hebben wij hulp bij nodig. Om de stichting onder de aandacht te brengen zullen de volgende activiteiten plaats vinden;